Kızkapanlı köy Bilgileri

http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=255025

Güneyinde Kelleş, güneybatısında Kuzkent, batısında Salmanlı, doğusunda Ufacıklı, kuzeyinde Memişkahya köyleri vardır.

Coğrafi yapı itibariyle köy, taşlık ve engebeli bir arazi üzerine kuruludur. Arazinin bu yapısı nedeniyle ancak taşlar ayıklanarak ekim alanı oluşturulur. Sulu tarım söz konusu değildir.
Bölgede buğday, arpa, mercimek,üzüm,antep fıstığı, gibi ürünler yetiştirilir.

Tarımın yanında hayvancılık da geçim kaynakları arasındadır. Daha çok küçükbaş hayvancılık yapılır.

Atmalı Aşiretinden Çopur Haydo adında birisi gelerek bugünkü Çopurlar Obasına yerleşmiştir. Yaklaşık 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen köyün, eskiden geçim kaynağı hayvancılık olduğu için yazları yaylaya gidilir, kışları ise tekrar köye dönülürdü. Günümüzde bu gelenekler terk edilerek tamamen yerleşik bir hayata geçilmiştir.

ATMALI aşiretine bağlı KIZKAPANLI köyü (oymağı).12 obadan oluşur.

1-KÖTÜKÖY
2-ÇOPURLAR
3-HAYDOLAR
4-GÖZLÜGÖL
5-ARAPMOLLA
6-HACIHADO
7-GÖZOLAR
8-KÖRTESÜR
9-TOZOLAR
10-HASARAŞLAR
11-ZORBA
12-ÖKKEŞLER

Bu obaların meydana geliş sebebi KIZKAPANLI köylülerinin temel geçim kaynağının hayvancılık olmasından dolayı nerede hayvanını otlatıyorsa (köy sınırları içinde) orada yerleşmesinden meydana gelmiştir.

Ayrıca yazın gidilen yayla yerleri vardır KIZKAPANLI yaylası ADIYAMAN ili sınırları içinde olan SIRIKLI yaylasıdır bütün yaz boyunca kendilerine ait bu yaylada hayvanlarını otlatırlardı yayla zamanı bitince kışklık yurtlarına (kızkapanlıya) dönerlerdi.Yayladaki yerleşim kışlık yurttaki gibi her obanın kendine ait yerleri olurdu oba isimleri orada bulunan büyüklerin adlarıyla yada lakaplarıyla anılırdı.Mesela (haydolar .. ökkeşler .. hacıhaydo .. arapmulla gibi isim) ….yada (çopurlar .. gözlügöl .. gözolar .. hasa raşlar .. tozolar gibi lakap) larıyla anılır.