Kızkapanlı – Kaymakamlık Sitesi

KIZKAPANLI
Güneyinde Kelleş, güneybatısında Kuzkent, batısında Salmanlı, doğusunda Ufacıklı, kuzeyinde Memişkahya köyleri vardır.
Kızkapanlı Köyü; Çopurlar, Ökkeşler, Haydolar, Gözolar, Gözlügöl ve Konak obalarından oluşmaktadır.
Coğrafi yapı itibariyle köy, taşlık ve engebeli bir arazi üzerine kuruludur. Arazinin bu yapısı nedeniyle ancak taşlar ayıklanarak ekim alanı oluşturulur. Sulu tarım söz konusu değildir. Bölgede buğday, arpa, mercimek,üzüm,sarımsak gibi ürünler yetiştirilir. Tarımın yanında hayvancılık da geçim kaynakları arasındadır. Daha çok küçükbaş hayvancılık yapılır.
Atmalı Aşiretinden Çopur Haydo adında birisi gelerek bugünkü Çopurlar Obası’na yerleşmiştir. Yaklaşık 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen köyün, eskiden geçim kaynağı hayvancılık olduğu için yazları yaylaya gidilir, kışları ise tekrar köye dönülürdü. Günümüzde bu gelenekler terk edilerek tamamen yerleşik bir hayata geçilmiştir.